Torsdag 9 december publiceras resultaten från första antagningsomgången till V22 på antagning.se. För att behålla studieplatsen eller reservplatsen måste du svara på antagning.se senast 17 december.