Torsdag 9 juli väntas resultaten från första antagningsomgången publiceras på antagning.se. För att behålla studieplatsen eller reservplatsen måste du bekräfta det på antagning.se senast 24 juli.