Konferensen är inställd med anledning av coronviruset.

Vi befinner oss mitt i en stor social omvandling. Sverige och andra länder står inför ett antal omtvistade frågor och dilemman, inklusive men inte begränsade till ökad ojämlikhet, förändrade migrationsmönster, miljöförstöring, accelererande globalisering, snabb teknisk utveckling, åldrande befolkningar, nya familjebildningsmönster, konflikter över könsrelationer, ökat antal osäkra anställningar, och politisk omvälvning. De sociala konsekvenserna av stora samhällsomvandlingar är mångfacetterade, men öppnar samtidigt upp för nya möjligheter till förändring.

Vi motiverar denna konferens, Sociologidagarna 2020, genom att ställa frågan: hur kan vi använda vår sociologiska kunskap och sociologiska verktygslåda för att bättre förstå dessa förändringar, och föreställa oss en ny väg framåt. De flesta samhällsvetenskapliga discipliner erbjuder framtidsvisioner, vissa optimistiska medan andra dystopiska. Är tidigare sociologiskt tänkande fortfarande relevant, eller behöver vi en mer progressiv form av sociologi som radikalt förändrar våra uppfattningar om den mest fördelaktiga vägen till framtiden? Hur kan vi använda vår sociologiska föreställningsförmåga för att utveckla nya idéer, begrepp, metoder och sätt att agera som lämnar avtryck i det sociala livet?

Sveriges Sociologförbund och Stockholms universitet bjuder in sociologer från hela Sverige att delta i denna aktuella och provokativa debatt vid Sociologidagarna 2020 i Stockholm.

Keynotes

Jeffrey Alexander innehar Lillian Chavenson Saden’s Professur i Sociologi vid Yale University, där han är föreståndare för Center for Cultural Sociology. Jeffrey Alexander är en internationellt framstående kultursociolog med ett stort antal uppmärksammade publikationer på sitt CV, däribland Cultural Trauma and Collective Identity (University of California Press),  The Civil Sphere (Oxford University Press), samt The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology (Oxford University Press). Hans senaste bok är Breaching the Civil Order: Radicalism and the Civil Sphere (Cambridge University Press).

Melinda Mills är professor i sociologi vid Oxford University. Hon är också knuten till Nuffield College. Hennes senare arbeten kombinerar samhällsvetenskaplig forskning och genetik för att bättre förstå familjebildning och barnafödande. Hon var tidigare redaktör för European Sociological Review. Hon är författare till ett flertal välciterade böcker, däribland Globalization, uncertainty and youth in society (Routledge) och Globalization, uncertainty and men’s careers: an international comparison (Edward Elgar). Hon har publicerat i flera ledande tidsskrifter, såsom Nature genetics, European Sociological Review, Journal of Marriage and Family, and Social Science & Medicine.

OBS! SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR 15 NOVEMBER, 2019.

Läs mer och anmäl dig här!