Opponent: Tomas Berglund, Göteborgs universitet.

Läs och ladda ner avhandlingen här!