Photo by Amine Rock Hoovr on Unsplash
Foto: Amine Rock Hoovr/Unsplash
Forskning om revolutioner brukade tidigare också ha en central plats inom samhällsvetenskapen, men under de senaste årtiondena har området lidit av vad vissa forskare kallar en ”intellektuell kris”. Detta är en oroande utveckling med tanke på revolutionens fortsatta centrala roll i såväl nationell som regional och global politik. 
Den här paneldiskussionen sammanför tre författare till en kommande bok om revolutioner, som en del i ett försök att återuppväcka studiet av fältet. Vi bjuder in till ett samtal mellan paneldeltagare och publik för att se hur vi kan omvärdera och ompröva revolutioner. Några av de frågor som kommer att diskuteras är:
 
  • Vad är skillnaderna mellan ”gamla"” och ”nya” revolutioner?
  • Vad orsakar revolutioner i vårt århundrade?
  • Vilken roll har våld i dagens revolutioner?
  • Vad brukar resultatet bli av samtida revolutioner?

Medverkande i panelen

Sharon Erickson Nepstad, University of New Mexico
Colin Beck, Pomona College
Mlada Bukovansky, Smith College
 

Moderator

 

Alla välkomna - ingen föranmälan krävs!

Observera att paneldiskussionen är på engelska.