Vår doktorand i sociologi Roujman Shahbazian vid SOFI försvarar sin avhandling.

Opponent: Prof. Dr. Anette Fasang