Opponent: Espen Dahl, Högskolen i Oslo och Åkershus.