Åke Sandberg ger en översikt om forskning, finansiering och organisation på arbetsorganisationsområdet. Nio (av 28) författare belyser sedan dessa frågor inom
sina forskningsområden.

Du anmäler dig till seminariet här: https://simplesignup.se/event/87198

Här hittar du programmet som pdf:

Plats

KTH, Lindstedtsvägen 5, Sal D2

Program

17.30 fika/frukt,
18.00-20.00 seminarium
20.00 efter seminariet serveras kylda drycker och ges tillfälle till samtal.
Moderator: Jesper Bengtsson, chef på Tankesmedjan Tiden.
Arrangör: Projektgruppen ”Framtidens arbete”

Deltagande författare

  • Gunnar Aronsson, Stockholms universitet
  • Wuokko Knocke, f.d. Arbetslivsinstitutet
  • Fredrik Movitz, Stockholms universitet
  • Paula Mulinari, Malmö högskola
  • Åke Sandberg, Stockholms universitet
  • Ulf Sandström, Örebro och Göteborgs
  • universitet
  • John Sjöström, IVL Svenska miljöinstitutet
  • Lennart Sturesson, f.d. Arbetslivsinstitutet
  • Åke Walldius, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Mer om boken

www.akesandberg.se/publications/pa-jakt/
www.tstiden.se/publikationer
www.facebook.com/FramtidensArbete/