För att behålla resultaten från första antagningsomgången till H20 ska du senast 24 juli svara på ditt antagningsbesked på antagning.se.