För att behålla resultaten från första antagningsomgången till H21 ska du senast 23 juli svara på ditt antagningsbesked på antagning.se.