För att behålla resultaten från första antagningsomgången till V20 ska du senast 16 december svara på ditt antagningsbesked på antagning.se.