För att behålla resultaten från första antagningsomgången till V21 ska du senast 16 december svara på ditt antagningsbesked på antagning.se.