För att behålla resultaten från första antagningsomgången till V22 ska du senast 17 december svara på ditt antagningsbesked på antagning.se.