Seminarierna äger vanligtvis rum på onsdagar kl 13:00-14:30 i vårt konferensrum B900 på plan 9 i B-huset. / The seminars take place in room B900 Wednesdays 13:00-14:30.

11 september
Begreppet makt i klassisk sociologi
Lars Udehn

25 september
Shared Beliefs About the Past and Interethnic Trust: Evidence from Northern Iraq
Jens Rydgren, Dana Sofi och Martin Hällsten

16 oktober
Dynamical Systems Modeling in Social Sciences
Viktoria Spaiser, Institute for Future Studies

30 oktober
Belonging to the Legion
Mikaela Sundberg

13 november
Book seminar on "Nordic Lights"
Åke Sandberg

4 december
Joint employment dynamic of couples: Gender, dual joblessness, and the "macho effect"
Juho Härkönen

18 december
Familjer som organisationer
Göran Ahrne


Ansvariga för seminarieprogrammet är Magnus Bygren och Daniel Ritter.