Opponenter: Anna Lund, Ben Wilson

Öppet för allmänheten, Zoom-länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68145499085