Opponent: Derek Gregory, Peter Wall Distinguished Professor of Geography, University of British Columbia, Vancouver.

Läs och ladda ner avhandlingen här!