Sociologiska institutionen finns sedan 1970-talets början i B-huset som är en av huskropparna i det som kallas för Södra Huset. Karta: Universitetsvägen 10B.

Vi finns på den del av universitetsområdet som kallas Frescati*. Kartor: universitetets områden.

* Det var Gustav III som gav området namnet Frescati efter den italienska staden Frascati.