Prefekt

Magnus Nermo

Rum: B965

E-post: magnus.nermo@sociology.su.se

_______________________________________________________________________________

Ställföreträdande prefekt

Charlotta Stern

Rum: B928

E-post: lotta.stern@sociology.su.se

________________________________________________________________________________

Adminstrativ chef

Thomas Nordgren

Rum: B910

Tel: 08-16 1198

E-post: thomas.nordgren@sociology.su.se

________________________________________________________________________________

Studierektorer

Grundnivå och avancerad nivå

Peter Åkerbäck

Rum: B994 (hus B, plan 9)

Telefon: 08-16 4366

E-post: studierektorGA@sociology.su.se

Forskarnivå

Sunnee Billingsley

Rum: B866 (hus B, plan 8)

E-post: studierektorF@sociology.su.se

Alla nivåer

Anna-Carin Haag

Rum: B996 (hus B, plan 9)

Tel: 08-16 3187

E-post: anna-carin.haag@sociology.su.se

________________________________________________________________________________

Information och webb

Leila Zoubir

Rum: B786

Tel: 08-16 1285

E-post: leila.zoubir@stat.su.se

________________________________________________________________________________

Studentexpeditionen

Rum: B980 (hus B, plan 9)

E-post: studentexp@sociology.su.se

Studentexpeditionens hemsida

________________________________________________________________________________

Studievägledning

Rum: B982 (hus B, plan 9)

E-post: studievagledare@sociology.su.se

Studievägledningens hemsida