Översikt Sociologiska institutionen

Telefon Fax
08-16 2000 08-6125580
Tillhör Webbsida
Samhällsvetenskapliga fakulteten http://www.sociology.su.se
Postadress Besöksadress
Stockholms universitet

106 91 Stockholm
Universitetsvägen 10 B, plan 9

Ansvarsområden

Funktion Namn
Administrativ chef Thomas Nordgren
Biträdande studierektor alla nivåer Maria Bagger-Sjöbäck
Personalhandläggare Thomas Nordgren
Prefekt Karin Bergmark
Sekreterare Katja Forsberg Bresciani
Skyddsombud Saemundur Grettisson
Stf prefekt Lars Udehn
Studentexpedition Isabelle Andersson
Studierektor forskarnivå Magnus Bygren
Studierektor grundnivå och avancerad nivå Peter Åkerbäck
Studievägledare Maria Lind
Sukatansvarig Saemundur Grettisson
Katja Forsberg Bresciani
Telekontaktansvarig Katja Forsberg Bresciani