Ledning

 

Namn

Titel

Michael Gähler Professor i sociologi, prefekt
Anna Lund Professor i sociologi, ställföreträdande prefekt


Administrativ personal

 

Namn

Titel

Anna Borén Biträdande studierektor grundnivå och avancerad nivå
Sunnee Billingsley Docent, universitetslektor, studierektor forskarnivå
Katia Cronin Studie -och personaladministratör
Saemundur Grettisson Datorsystemansvarig, skyddsombud, SUKAT-ansvarig
Anna-Carin Haag Biträdande studierektor på grund- och avancerad nivå samt för forskarutbildningen
Snorri Karlsson IT-tekniker
Maria Lind Studievägledare
Thomas Nordgren Administrativ chef
Elin Sahlin Kommunikatör, webbansvarig, mediekontakt
Min Za Sandin Ekonomihandläggare
Peter Åkerbäck Studierektor grundnivå och avancerad nivå


Forskare, lärare och forskningsassistenter

 

Namn

Titel

Göran Ahrne Professor emeritus i sociologi
Gunnar Andersson Professor i demografi
Siddartha Aradhya Forskare
Kieron Barclay Docent, forskare
Vanessa Barker Professor i sociologi
Tim Bartley Universitetslektor 
Karin Bergmark Professor i sociologi
Eva Bernhardt Professor emerita i demografi
Sunnee Billingsley Docent, universitetslektor
Gitte Blomgren Adjungerad lärare
Maria Brandén Docent, forskare
Magnus Bygren Professor i sociologi
Chiara Comolli Forskare
Johan Dahlberg Forskare
James Dennison Forskare, deltidsprofessor vid Migration Policy Center vid European University Institute
Sven Drefahl Docent, biträdande universitetslektor
Ann-Zofie Duvander Professor i demografi
Helen Eriksson Forskare
Thomas Florén Vikarierande universitetslektor
Michael Gähler Professor i sociologi, prefekt
Kristina Hagqvist Adjungerad lärare
Simon Helperin Forskningsassistent
Barbara Hobson Professor emerita i sociologi
Martin Hällsten Professor i sociologi
Juho Härkönen Professor i sociologi
Gergely Jarabek Forskningsassistent
Alice Junman Amanuens
Rojan Karakaya Forskningsassistent
Martin Kolk Docent, forskare
Linda Kridahl Forskare
Marina Kullbrandt Forskningsassistent
Carl le Grand Professor emeritus i sociologi
Jesper Lindmarker Forskningsassistent
Anna Lund Professor i sociologi, ställföreträdande prefekt
Fredrik Liljeros Professor i sociologi
Hernan Mondani Forskare
Andrea Fuentes Monti Forskare
Eleonora Mussino Docent, forskare
Mona Mårtensson Docent, forskare
Stefanie Möllborn Universitetslektor 
Magnus Nermo Professor i sociologi
Gerda Neyer Docent, forskare
Sofi Ohlsson-Wijk Forskare
Livia Oláh Docent, universitetslektor
Didem Oral Postdoc
Emma Pettersson Forskningsassistent
Daniel Ritter Docent, universitetslektor
Jens Rydgren Professor i sociologi
Åke Sandberg Professor emeritus i sociologi
Johanna Schiratzki Professor i välfärdsrätt, forskare
Kristina Stenström Forskare
Charlotta Stern Professor i sociologi
Ely Strömberg Amanuens
Mikaela Sundberg Professor i sociologi
Árni Sverrisson Professor emeritus i sociologi
Ryszard Szulkin Professor emeritus i sociologi
Elizabeth Thomson Professor emerita i demografi
Lars Udehn Professor emeritus i sociologi
Caroline Uggla Forskare
Andrea Voyer Docent, universitetslektor
Matthew Wallace Docent, Forskare
Rosa Weber Forskare
Linda Weidenstedt Vikarierande universitetslektor
Ben Wilson Docent, Forskare


Doktorander

 
Petter Bengtsson  
Benson John  
Klára Čapková  
Erik Carlsson  
Serena Coppolino Perfumi  
Filip Dabergott  
Daniel Dahl  
Johanna Finnström  
David Grobgeld  
Zeth Isaksson  
Elida Izani Ibrahim  
Malcolm Jacobson  
Sjors Joosten  
Kristin Jung Ståhle  
Maxim Kan  
Wooseong Kim  
Melis Kirgil  
Sanni Kuikka  
Weiven Lai  
Pierre Nikolov  
Anna-Karin Nylin  
Filip Olsson  
Steffen Peters  
Miska Simanainen  
Signe Svallfors  
Ryan Switzer  
Max Thaning  
Frankseco Yorke  
Weiqian Xia