Dr. Leah Ruppanner. Photo: Sarah Andersson Photography.
Leah Ruppanner. Foto: Sarah Andersson Photography.

– När par har olika syn på hur mycket hushållsarbete var och en gör, är det dåligt för relationen. Särskilt när män inte uppmärksammar allt det arbete i hemmet som kvinnor gör, säger Leah Ruppanner, lektor i sociologi och medarbetare vid Stockholms universitets Demografiska avdelning, SUDA, och huvudförfattare till studien.

Det är känt sedan tidigare att en ojämlik uppdelning av hemarbetet gör par mindre tillfredsställda med förhållandet och är en bidragande orsak till skilsmässa. Kvalitativa studier har också visat att när en partner uppmärksammar och erkänner hur mycket hushållsarbete den andra partnern gör, skyddar det mot missnöje i relationen.

– Men vi har aldrig tidigare haft inblick i hur en inkonsekvent syn på hur mycket hushållsarbete mannen och kvinnan menar att deras respektive gör - och då framförallt att tona ned hur mycket partnern gör - bidrar till hur relationen blir, säger Leah Ruppanner.

I den här studien har forskarna  därför undersökt vad båda parterna i förhållandet upplever att de gör i hemmet, genom att låta dem besvara en likadan enkät. De har undersökt hur skillnader i parens rapportering kring uppdelningen av deras hushållsarbete, bidrar till hur nöjda de är med förhållandet. De har även undersökt parens eventuella planer på att göra slut och, med hjälp av svenska registerdata, vad oddsen är för att de skiljer sig.  

Resultaten visar att i par där mannen har svarat att kvinnan gör mindre än vad hon själv har angett i enkäten, är båda parterna mindre nöjda med relationen. Kvinnor i den här typen av förhållanden är också mer benägna att överväga att göra slut eller skilja sig, och det är också mer sannolikt att de här paren bryter upp jämfört med andra par.

Om männen å andra sidan uppmärksammar det hushållsarbete som kvinnorna gör, blir kvinnorna enligt studien mer tillfredsställda med relationen. Samma sak gäller om han rapporterar att hon gör mer än honom, medan hon säger att de delar lika.

– Våra resultat visar att när män inte ser hur mycket kvinnor jobbar i hemmet, får det konsekvenser även utöver hur de upplever själva uppdelningen av hushållssysslor. Det äventyrar faktiskt hela relationen, säger Leah Ruppanner.

Mer om forskningen

Hela studien “Does Unequal Housework Lead to Divorce? Evidence from Sweden”  av Leah Ruppanner, Maria Brandén och Jani Turunen hittar du här.