Träfigurer i olika storlek på brustet hjärta. Foto: Andrey Popov./Mostphotos
Foto: Andrey Popov./Mostphotos

Vi har över tid sett en ökad jämställdhet i användningen av föräldrapenning i Sverige, främst pappors uttag ökar. Frågan är dock om så sker i alla grupper? En viktig grupp är familjer där föräldrar väljer att separera men fortsatt har gemensamt ansvar för barnen. Idag har föräldrar 8 månader föräldrapenning vardera. Bara tre månader av dessa kan användas av den ena föräldern, resten kan överlåtas till den andra. Den underliggande frågan här är om separationer leder till mer eller mindre jämställt ansvar för barnen?

Föräldrapenning kan idag användas tills barnet är 12 år, och för barn födda till 2014 endast tills barnet var 8 år. Eftersom föräldraseparationer är relativt vanliga är det många som separerar när det finns dagar kvar. Det finns ett politiskt mål om att öka det jämställda uttaget av föräldrapenning och det gäller naturligtvis även i fall då föräldrar separerat. Läs hela blogginlägget här!