Genomsnittsåldern som mammor föder barn i Sverige har ökat från mindre än 27 år i början av 1970-talet, till runt 31 år idag. Framförallt har antalet födslar där mamman är 35 år eller äldre ökat väsentligt under de senaste fyra decennierna. Den här ökade medelåldern vid födseln – för både kvinnor och män – har dessutom setts även i många andra höginkomstländer i Europa, Nordamerika och Asien. Och med tanke på att medelåldern för när föräldrar får barn har ökat kraftigt, är det viktigt att undersöka hur just ålder kan påverka barnens hälsa.

Läs hela inlägget av Kieron Barclay på vår blogg