Thomas Sommer-Houdeville. Foto: Stockholms universitet
Thomas Sommer-Houdeville. Foto: Stockholms universitet

– Vi kan inte förstå vad som händer i hela regionen nu, om vi inte försöker förstå vad som hände i Irak tidigare, säger Thomas Sommer-Houdeville, nybliven doktor i sociologi vid Sociologiska institutionen.

Hans forskning tar avstamp i invasionen av Irak 2003, som markerade slutet på den långa och blodiga diktaturen ledd av Saddam Hussein och Ba’ath-partiet. Efter det följer en kedja av händelser som leder fram till dagens situation i Irak, med den pågående striden mot Daesh i Mosul och olika miliser som slåss mot varandra. Först slog USA sönder den irakiska staten och byggde upp en nyliberal marknadsstat. Sedan delade de upp den politiska makten utifrån etnicitet och religiös identitet. Och eftersom USA använde maximalt mycket våld för att införa det nya systemet, blir resultatet det som Thomas Sommer-Houdeville kallar ett ”våldssystem”.

Hur blev det så? Från första början saknade de amerikanska myndigheterna och den nya irakiska eliten legitimitet – något som hade krävts för att få den irakiska befolkningen att acceptera den nya politiska processen och det ekonomiska systemet de ville införa.

– Därför tog de amerikanska myndigheterna till oerhört mycket tvångsåtgärder för att genomföra sin vision av det nya Irak. De tog också till vapen med hjälp av sina allierade inom Irak, säger Thomas Sommer-Houdeville.

Men det nyliberala projektet i Irak slutade med en förvärrad ekonomisk kris, indragna resurser och med en korrupt, icke-fungerande stat i sönderfall. Här blir våld det främsta verktyget för att lösa konflikter och det är så ”våldssystemet” uppstår. I det systemet är det olika våldsnätverk som har övertaget: olika irakiska politiska eliter, miliser, gäng, polisen och armén.

När den USA-ledda ockupationen införde ett politiskt system där makten delades upp utifrån religiös och etnisk tillhörighet, var det första gången i Iraks historia som makten baserades på religiöst samfund. Och det våld mellan olika folkgrupper som uppstod sedan beror tvärtemot hur det ibland har framställts inte på inneboende konflikter, eller gammalt hat mellan dem. I själva verket är våldet en effekt av hela det politiska och ekonomiska systemet som infördes efter invasionen, hävdar Thomas Sommer-Houdeville.

– Det här ”våldssystemet” i kombination med uppdelningen av makt på basis av religion eller etnicitet, leder till en massiv våg av våld mellan olika grupper och inbördeskrig under 2005-2007, säger han.

Vad betyder dina forskningsresultat för dagens situation i Irak?

– Det är fortfarande samma system i Irak, med en stat som inte fungerar. De viktigaste aktörerna är fortfarande miliser och säkerhetsapparaten, och det är ett stort problem. Nu fokuserar alla på Daesh och striden om Mosul, men den stora frågan är - vad händer efter det?, säger Thomas Sommer-Houdeville.

För att det ska ske en lösning på Irak-krisen behöver de olika hopblandade och stagnerade konflikterna separeras från varandra, menar han.

– Det innebär lösningar på lokal nivå i Irak, på regional nivå med Iran, Turkiet och Saudiarabien, och en internationell uppgörelse med USA, Ryssland och Europa, säger han.

Mer om forskningen

Avhandlingen “Remaking Iraq: Neoliberalism and a System of Violence after the US invasion​, 2003-2011” av Thomas Sommer-Houdeville kan du ladda ned här.