Jens Rydgren. Foto: Clément Morin
Jens Rydgren. Foto: Clément Morin

Läs inlägget i sin helhet på Socio(b)log.su.se, Sociologiska institutionens forskarblogg.