Signe Svallfors. Foto: Stockholms universitet
Signe Svallfors. Foto: Stockholms universitet

Till att börja med har Sverige liksom andra nordiska länder en lång tradition av föreningsliv, som är mer demokratiskt organiserat och har högre anslutningsgrad än andra länder. Det svenska civilsamhället är flitigt engagerat i offentlig debatt och politiskt påverkansarbete (Vogel, Amnå, Munck, & Häll, 2003). Organisationer som RFSU, Fatta, Svensk kvinnolobby och MÄN har länge drivit frågor om ömsesidighet, manlighetsnormer och kvinnors rätt till sina egna kroppar. Civilsamhällets organisationer har inflytande; när regeringen beställer utredningar om till exempel jämställdhetspolitik, sexualupplysning i skolan eller samtyckeslagstiftning agerar de ofta remissinstans. Läs hela blogginlägget av Signe Svallfors här!