Detta gör han bland annat genom att både ge en tydlig agenda inför, och en summering i slutet av, varje undervisningstillfälle. I sina examinationsuppgifter strävar Daniel efter något som han kallar kritisk kreativitet, där studenterna tränas att tänka sociologiskt om relevanta samhällsproblem. Studenterna som har nominerat Daniel beskriver att han genom att involvera dem i korta diskussioner, och genom att regelbundet säkerställa deras förståelse för ofta svåra sociologiska teorier, lyckas skapa ett engagemang som även går utanför klassrummet.

Mer om universitetets pedagogiska pris Årets lärare

Installations- och promotionshögtiden i Stockholms Stadshus 29 september 2017