Ben Wilson. Photo: Leila Zoubir/Stockholm University
Ben Wilson. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet

– Mer än 2,5 miljoner flyktingar har fått asyl i Europa under de senaste tio åren. Deras integration på lång sikt i samhället är en grundläggande utmaning. Tanken med det här projektet är att lägga grunden för framtida forskning om flyktingars barn och barnbarn, säger Ben Wilson.

Det tvärvetenskapliga projektet – A Better Life for the Children of Exile: Intergenerational Adaptation of the Descendants of Refugees (REFU-GEN) – är den första omfattande helhetsstudien av flyktingars barn och barnbarn. Projektet finansieras med 1,4 miljoner euro under fem år och syftar till att jämföra fyra livsområden för denna grupp: (1) deras utbildning, inkomst och sysselsättning, (2) deras familjebildning, (3) var och hur de leva och (4) deras hälsa.

Till skillnad från de flesta länder har Sverige både registerdata av hög kvalitet som kan användas för forskning, och ett stort antal ättlingar till flyktingar som kan studeras över tid från födsel till vuxen ålder. Forskarna kommer att använda banbrytande metoder för att analysera data för hela Sveriges befolkning från 1968-2019.

– Sverige är för närvarande den enda fallstudie som vi kan analysera för att förstå de ojämlikheter som barn och barnbarn till flyktingar står inför, i stor skala och över tid. Det går  bara att utvärdera långsiktigt integration genom att förstå hur livet ser ut för andra eller till och med tredje generationen, säger Ben Wilson. 

Tidigare enstaka studier tyder på att barn till flyktingar står inför större utmaningar än andra barn till utlandsfödda. De är till exempel mer benägna att uppleva trauma och psykologisk stress.

– Ju mer vi vet om livsförloppet för barn och barnbarn till flyktingar som nu är vuxna, desto mer kommer vi att kunna hjälpa barn till nyanlända flyktingar, särskilt de som växer upp i Sverige idag. Kunskapen som genereras från det här projektet kommer därför att vara viktig för politiker och andra beslutsfattare och hela samhället, säger Ben Wilson.

Kopplingar till Ben Wilsons andra forskningsprojekt

ERC-projektet har flera kopplingar till Ben Wilsons andra projekt om barn till migranter, Exposure to Swedish society and immigrant integration: The family formation of immigrants who arrive as children, finansierat av Vetenskapsrådet (VR).

– Tanken med mitt VR-projekt är att åldern när barnet kommer till Sverige, och var de växer upp, är viktig för hur deras familjebildning blir senare i livet. Detta eftersom deras grad av exponering för det svenska samhället kommer att variera beroende på de faktorerna. Vi ställer frågan: Är du mer benägen att bete dig annorlunda än barn till svenskfödda föräldrar om du kom som tonåring än om du kom tidigare under din barndom?, säger Ben Wilson.

Familjebildning handlar om olika typer av parbildning, åldersskillnader mellan partners och åldern när en person blir förälder för första gången.

Liksom ERC-projektet använder det här projektet geokodade data över hela befolkningen. Det inspirerades av Ben Wilsons doktorandprojekt.

"Metod är en avgörande del av forskningen"

– Jag valde forskarbanan för att jag ville ha ett jobb som kunde vara till nytta för samhället, sa han.

Långt före dess började han studera till civilingenjör, men han insåg snart att han var ”mer intresserad av människor än betong”. Samtidigt som Ben Wilson arbetade som analytiker tog han en kandidatexamen i psykologi vid Open University, institutionen som var först med distansutbildning i Storbritannien.

– Jag kommer ihåg hur jag läste psykologi på tåget på väg till jobbet, jag gillade verkligen det och att skriva uppsatser. Jag gick också en sommarskola inom forskningsmetodik. Samtidigt hade jag alltid varit ganska bra på statistik, så det var kul att se att man kunde använda statistik för att forska på något som var användbart för samhället.

Han började sedan arbeta för Office for National Statistics, motsvarande statistikbyrån SCB, i Storbritannien.

– Jag tyckte verkligen om det, särskilt att jobba med demografi eftersom det var väldigt intressant att förstå helheten.
Ben Wilson tog sedan doktorsexamen i demografi vid London School of Economice, LSE, med en avhandling om barnafödande hos migranter och deras barn.

– Under min tid som doktorand blev jag verkligen förälskad i metodologi. Metod är en avgörande del av forskningen. Såväl kvaliteten som integriteten hos dina resultat förbättras alltid med bättre metoder, som mina handledare Wendy Sigle och Jouni Kuha brukade säga. Det här är också en av de saker jag strävar efter i mitt ERC-projekt, till exempel genom att använda avancerade metoder för kausal inferens, berättar Ben Wilson.