Guds nya barnbarn av Liselotte Frisk, Sanja Nilsson och Peter Åkerbäck.
Guds nya barnbarn av Liselotte Frisk, Sanja Nilsson och Peter Åkerbäck.

Boken bygger framför allt på ett 70-tal intervjuer med såväl vuxna som barn som vuxit upp i dessa grupper, samt på intervjuer med ett 20-tal föräldrar. Fältobservationer och textstudier av gruppernas material kring barn och barnuppfostran ingår också. Livsvillkoren för barnen kan vara mycket olika, bland annat för att de olika religiösa grupperna har olika ideologier och syn på barnuppfostran. Individuella omständigheter inom olika familjer, fas i gruppens utveckling samt samhällets gensvar och reaktioner på gruppen ifråga påverkar också barnens villkor. Boken diskuterar teman som socialisation, identitet, avhopp och skolgång, men tar också upp farhågor kring auktoritär uppfostran, isolering från samhället, separationer mellan föräldrar och barn, och bristande omsorg vad gäller mat och hälsa.

Peter Åkerbäck, fil. dr i religionshistoria och studierektor vid Sociologiska institutionen, är en av tre författare till boken och medverkar med kapitlet: "Nyligen återfödd - att återvända som barn till scientologiföräldrar".

Författare är också professor i religionsvetenskap Liselotte Frisk, Högskolan Dalarna och doktorand Sanja Nilsson, Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet.

För mer information: Kontakta Liselotte Frisk tfn 070 352 49 01, lfi@du.se, Sanja Nilsson tfn 070 719 41 20 och Peter Åkerbäck 073 856 70 17