Den slutsats vi drar är därför att de könsskillnader i karriärutfall som vi ser på arbetsmarknaden sannolikt inte beror på diskriminerande arbetsgivare. Om vi vill att könsskillnaderna i karriärer ska minska ska vi alltså på olika sätt uppmuntra och belöna mammor att bete sig mer som pappor, och omvänt. Läs hela blogginlägget här!