Amber L. Beckley, forskare vid Sociologiska institutionen och Duke University.
Amber L. Beckley, forskare vid Sociologiska institutionen och Duke University.

– Sambandet mellan blyexponering och brottslighet är endast svagt. Högre exponering för bly sammanföll inte med mer kriminalitet i form av flera brott, domar, återfall i brottslighet eller mer våld, sammanfattar Amber L. Beckley, huvudförfattare till studien och forskare vid Sociologiska institutionen och Duke University.

I studien undersöks ifall exponering för bly – mätt genom blyhalten i blodet - under barndomen har någon koppling till brottslighet från tonåren och uppåt.

Forskarna har undersökt 553 personer födda mellan 1972-1973 i ett område på Nya Zeeland. Tidigare forskning har visat att bly kan vara kopplat till kriminellt beteende, men det sambandet kan förklaras av låg socioekonomisk status (fattigdom och låg utbildningsnivå). Detta eftersom låg socioekonomisk status i sin tur är förknippad med både blyexponering och kriminellt beteende.

I den här studien kunde forskarna ta bort låg socioekonomisk status som en faktor eftersom höga blynivåer observerades bland barn från alla socioekonomiska grupper i Nya Zeeland. effekten av att vara man.

Bly är en giftig tungmetall som har väl dokumenterade negativa effekter på hjärnan. Det finns ingen säker exponeringsnivå, och tungmetallen kan redan vid väldigt låga doser orsaka skador på nervsystemet.

Mer om forskningen

Studien "Association of Childhood Blood Lead Levels With Criminal Offending" är författad av Amber L. Beckley, Avshalom Caspi, Jonathan Broadbent,  Honalee Harrington, Renate M. Houts, Richie Poulton, Sandhya Ramrakha, Aaron Reuben, Terrie E. Moffitt.