Mikael Rostila, universitetslektor vid Sociologiska institutionen, är en av de forskare som har utvärderat insatser för barn och ungdomar som är i kris på grund av att en förälder har dött.