Johanna Palm. Foto: Stockholms universitet
Johanna Palm. Foto: Stockholms universitet

– Unga har generellt lägre lön oavsett vilken position de har i yrkeslivet. Den låga lönen, och inte åldern i sig, gör unga låginkomsttagare villiga att ta strid för att höja lönen och få bättre villkor. Men, med tanke på att unga generellt är mindre benägna att gå med i facket är det ganska förvånande, berättar Johanna Palm, Sociologiska institutionen.

Förutom lönen har yrke och arbetssituation stor betydelse för de anställdas stridslystnad. Tjänstemän som exempelvis läkare, jurister och lärare är mer negativa till fackliga stridsåtgärder, medan arbetare som undersköterskor, busschaufförer och byggnadsarbetare är positiva.

– Det skiljer stort mellan olika yrkespositioner som arbetaryrken och tjänstemannayrken. Klass, som jag i studien definierar som yrkespositioner, förklarar synen på stridsåtgärder, säger Johanna Palm.

Yrkespositionen är kopplad till hur mycket kontroll och inflytande man har över sitt jobb och sin arbetssituation – högre kontroll i tjänstemannayrken, och lägre kontroll i arbetaryrken.

Avhandlingen visar även att frågor kring klass, ekonomisk ojämlikhet och ideologi fortfarande är viktiga för unga som går med i facket. Johanna Palm berättar att unga har setts som den stora ”problemgruppen” av fackföreningarna, just eftersom de mer sällan ansluter sig till facket.

Tidigare har man försökt förklara det med att yngre generationer har blivit mer individualistiska, och helt enkelt mindre intresserade av att organisera sig i grupper som fackföreningar.

– Men mina resultat visar att vi ska vara försiktiga med att dra slutsatsen att unga blir mer individualiserade alltför långt. Jag kan inte säga att det inte finns en sådan rörelse, men den är absolut inte entydig, säger Johanna Palm.

Mer om forskningen

Läs mer i studien  ”The declining influence of class and ideology in union membership: Consistent but divergent trends among Swedish employees” och i ”Militant attitudes among Swedish employess: The role of class and social identification” (working paper).

Båda ingår i avhandlingen ”There is power in a union: Trade union organization, union membership and union activity in Sweden”.

För mer information

Johanna Palm, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Telefon 08-16 34 04, e-post: johanna.palm@sociology.su.se