Äldre kvinna sitter i köket. Foto: Alexander Farnsworth/Mostphotos
Äldre kvinna sitter i köket. Foto: Alexander Farnsworth/Mostphotos

Studien bygger på analyser av registerdata (statistik) över personer födda iSverige mellan 1940-1945. Enligt studien har särskilt kvinnor med bara en förälder kvar i livet en något högre sannolikhet att gå i pension tidigare. Detta jämfört med män som också har bara en levande förälder.

 
Kvinnor löper en högre risk att gå i pension precis efter att en förälder gått bort, särskilt ifall deras pappa blivit änkling. Hos män ses å andra sidan en högre risk för pensionsavgång när någon av föräldrarna har hunnit vara änka eller änkling under ett par år.
 
Risken för pensionsavgång efter en förälders död är också större bland personer som saknar syskon. Detta samband är särskilt starkt bland kvinnor, som oftare agerar vårdgivare åt äldre föräldrar än män.
 
Att effekten på pensionsavgång på en förälders död är liten menar författarna är väntat. Sverige har ju ett välutvecklat välfärdssystem vilket gör att behovet av att vårda äldre föräldrar minskar.
 
Samtidigt understryker forskarna att eftersom effekten är tydligast för äldre kvinnor som redan är missgynnade när det kommer till storlek på pension och lön, riskerar dessa kvinnor att missgynnas ytterligare genom att gå i pension tidigare då en förälder dör.
 

Mer om forskningen

Kridahl, Linda, Merril Silverstein, ”Retirement and Aging Parents in the Swedish Population”, Journal of Population Ageing, DOI: https://doi.org/10.1007/s12062-019-09244-8