Här är forskarna som delar på sammanlagt 17,75 miljoner kronor:

  • Stina Bergman Blix får 4,95 miljoner kronor för projektet ”Att skapa objektivitet - emotioner i juridiskt beslutsfattande”.
  • Karin Bergmark får 4,2 miljoner för forskningsprojektet ”Nutidens addiktioner och livet online”.
  • Love Bohman får 3,6 miljoner kronor för att forska på ”Longitudinell dynamik i svenska börsbolag”.
  • Jens Rydgren får 5 miljoner kronor för projektet ”Radikala högerpartier i Europa: En jämförande studie”.