Demografi betyder studiet av befolkningen – dess storlek, sammansättning och förändring. En viktig del är insamling, bearbetning och analys av befolkningsdata. Ämnet är relevant för de flesta samhällsvetenskaper liksom för medicin och hälsovetenskap. Demografiska förändringar hänger nära samman med annan samhällsutveckling och demografi utgör därför grunden för mycken samhällsplanering.

Kursboken ”Demografi – befolkningsperspektiv på samhället”, går igenom hur Sverige gick från ett utvandrings- till ett invandringsland; hur det ser ut med ojämlikheter i dödlighet; vilka som får barn eller inte, och hur åldersstrukturen i samhället påverkar ekonomin.

Läs mer om boken på vår blogg!