Linda Weidenstedt. Foto: Privat
Linda Weidenstedt. Foto: Privat

 Inom management diskuteras det ofta hur man kan göra arbetstagare mer motiverade, engagerade och ta mer ansvar och mer initiativ. Linda Weidenstedt menar att det ofta antas att bara man gör arbetstagare mer motiverade genom Empowerment, så presterar alla bättre. Hennes hypotes är att så behöver det inte alltid vara, vilket är utgångspunkten för hennes forskning.

- Meningen är att förbättra empowerment-processen, genom att se om det fungerar att motivera alla anställda på samma sätt, eller om vi behöver ta hänsyn till olikheter, säger hon.

Kan bryta mot det psykologiska kontraktet

I sin avhandling argumenterar Linda Weidenstedt för att en viktig aspekt i arbetet med empowerment gärna glöms bort, nämligen det psykologiska kontrakt medarbetare har med sina arbetsgivare. I kontraktet finns outtalade antaganden om arbetsrelationen, som både arbetsgivare och medarbetare har. Det kan gälla saker som ansvarsområden, på vilket sätt eller hur snabbt jobbet ska göras och vad som förväntas av den enskilda.

Ökad egenmakt innebär att medarbetare ska delta i beslutsfattande-processer, för att på så sätt känna mer ansvar. Men det kan också vara att bestämma mer självständigt hur och när jobbet görs, alternativt delegera ledningsansvaret till en arbetsgrupp, eller att uppmuntra medarbetare till att lära sig fler och nya arbetsuppgifter.

- Jag argumenterar för att empowerment kan bryta mot det psykologiska kontraktet, säger Linda Weidenstedt.

Det går helt enkelt inte att utgå ifrån att alla alltid vill få mer självbestämmande, särskilt som det också per automatik innebär förändringar, menar Linda Weidenstedt.

I Sverige finns en del forskning om empowerment för patienter inom sjukvården och för brukare inom socialt arbete, men det finns relativt lite skrivet om hur metoden fungerar på arbetsplatser. Nu vill Linda Weidenstedt bidra med kunskap om detta i en ny enkätundersökning.

- Diskussionen kring motivation, arbetsglädje och engagemang är en fundamental del av arbetslivet, och jag vill gärna bidra till mer och bättre kunskap till området, säger Linda Weidenstedt.

Vill du att dina medarbetare ska delta i undersökningen? Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till Linda Weidenstedt. linda.weidenstedt@sociology.su.se

Studien finansieras av ett stipendium från Handelsrådet.

Här kan du läsa en intervju med Linda Weidenstedt i Handelsnytt.