Antagningsomgången i våras har resulterat i fyra nya doktorander, tre i sociologi och en i sociologisk demografi:

Laure Doctrinal (doktorand i sociologi med placering vid SOFI/SOCPOL) har en masterexamen i Comparative Age Policies in Europe från Institute of Political Studies i Aix-en-Provence (Science Po Aix) och en magisterexamen i demografi från Stockholms universitet. I sin avhandling planerar Laure att utforska alla omständigheter kring socialpolitik för äldre i ett jämförande perspektiv.

Andrea Monti (doktorand i sociologisk demografi vid SUDA) har en kandidatexamen i kulturgeografi och masterstudier i demografi vid Stockholms universitet. I sin avhandling kommer Andrea Monti att behandla transnationalism och socio-ekonomisk integrering av immigranter i Sverige och i Italien med survey- och registerdata som empirisk grund.

Sofia Voytiv (doktorand i sociologi) har en masterexamen i sociologi från Ukraina och en master i genusvetenskap från Lunds universitet. Hennes avhandling kommer att handla om migration och växande transnationalism i internationella eller interetniska konflikter.

Rosa Weber (doktorand i sociologi) har en kandidatexamen i Serbian/Croatian and Eastern European Studies från University College of London och en masterexamen i sociologi från London School of Economics and Political Science. Hennes avhandling kommer att handla om immigranters band till ursprungslandet och till det land de flyttar till.

Vi hälsar de nya doktoranderna välkomna!