Axel van den Berg. Photo: Centre Japonais de la photo
Axel van den Berg. Photo: Centre Japonais de la photo
Professor Axel van den Berg är en internationellt mycket respekterad sociolog vars forskningsintressen omfattar ekonomisk sociologi, välfärdsstat och arbetsmarknad samt sociologisk teori. Hans bidrag till sociologisk forskning vid Stockholms universitet inkluderar komparativa projekt om arbetsmarknad och socialpolitik, men också viktiga teoretiska bidrag till debatter om bruket och missbruket av teorier i samhällsvetenskapen, och relationen mellan politik, värderingar och samhällsvetenskap.