Tove Sohlberg, som disputerade under hösten med avhandlingen Smoking cessation in Sweden - gender, pathways and identity, är intervjuad i P1-programmet Vetenskapsradion Forum.

Lyssna på programmet.