Gergei Farkas avhandling uppmärksammas på Stockholms universitets hemsida: