Centrum för global human resource management och ledningsgruppen för Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, bjuder in praktiker inom HR-området till ett seminarium om framtidens rekrytering.

Rekrytering och urval i arbetslivet har studerats under lång tid och psykologisk kunskap har bidragit till en mer effektiv och rättvis urvalsprocess. Forskning om urval har försiggått i över 120 år, från tidiga försök att finna vilka personliga egenskaper som är väsentliga för att förutsäga arbetsprestation, genom 1970-talets skeptiska inställning till psykologisk kunskap i ämnet, fram till dagens tillämpningar.

Så vad säger egentligen psykologisk forskning är det bästa sättet att rekrytera? På seminariet får vi lyssna till Anders Sjöberg, forskare på Psykologiska institutitonen vid Stockholms universitet och verksam som konsult inom rekrytering. Han förespråkar en minimering av den mänskliga faktorn vid rekrytering och lovar att avsluta med resonemang om hur forskning gällande artificiell intelligens kan bidra till framtidens rekryterings- och urvalsprocesser.

Möt också Pernilla Sturve, HR-chef och biträdande HR-direktör och Anna Annerberg, HR-chef, båda verksamma på Karolinska Universitetssjukhuset som drivit ett stort chefsrekryteringsprojekt där de i stor utsträckning arbetat med de bästa vetenskapliga metoderna. De delar med sig av erfarenheter och lärdomar från praktiken.

Anmälan

Anmälan är obligatorisk. Deltagarantalet är begränsat. Sista dag för anmälan är 21 april. Anmäl dig här!

Avbokning: Viktigt att du avbokar vid förhinder. Om avbokning sker senare än två arbetsdagar före seminariet eller om en anmäld deltagare uteblir tas en avgift ut på 500 SEK exkl moms. Kontakt: Lotta Stern, lotta.stern@sociology.su.se

Program

14.00-14.30 Registrering och fika
14.30 CGHRM introduceras och
Erik Berntson hälsar välkomna
14.35-15.35 Framtidens rekrytering
Anders Sjöberg, Docent i psykologi
15.40-16.25 Vetenskaplig underbyggd rekrytering i praktiken, Pernilla Sturve och Anna Annerberg, Karolinska Universitetssjukhuset
16.25-17.00 Avrundning och avslutning

Centrum för global human resource management drivs av Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, tillsammans med samarbetspartners från näringsliv, offentliga organisationer och Sveriges HR Förening. För mer information, cghrm.gu.se.