Roujman Shahbazian. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet
Roujman Shahbazian. Foto: Stockholms universitet

Äldre syskon har generellt betydelse för vad småsyskon väljer för utbildning. Kvinnor är mer benägna att följa en storasyster som gått en mansdominerad teknisk utbildning i fotspåren, än vad kvinnor med en storebror med samma utbildning är, säger Roujman Shahbazian, nybliven doktor i sociologi vid Stockholms universitet.

Det är känt sedan tidigare att val till en del utbildningar i Sverige är, och länge har varit, starkt könssegregerade. Kvinnor är särskilt underrepresenterade i de så kallade STEM-utbildningarna, det vill säga utbildningar i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Roujman Shahbazians studie är baserad på registerdata på tvåbarnsfamiljer i Sverige där det yngsta syskonet föddes någon gång mellan 1960 och 1980, det äldsta syskonet föddes senast 1980 och där båda syskonen har någon form av högre utbildning.

Resultaten visar på en ökad sannolikhet att en lillasyster väljer en STEM-utbildning när hennes storasyster redan gått en sådan utbildning, jämfört med de yngre systrar som har en storebror med STEM-utbildning. Men för män med en storebror som har gått en STEM-utbildning ser mönstret annorlunda ut. Här är det i stället en något lägre sannolikhet att den yngre brodern väljer en STEM-utbildning, om den äldre brodern gått en sådan utbildning. Detta jämfört med de män som har en äldre syster med STEM-utbildning.

– En möjlig förklaring till det är att det ju redan finns en stark samhällelig norm om att män ska välja sådana utbildningar. Då behöver inte män den här extra ”knuffen” i form av ett syskon som förebild som kvinnor tycks behöva, säger Roujman Shahbazian.

Nytt för Roujman Shahbazians studie är att han fokuserar på just syskonens betydelse för individers studieval. Tidigare studier på val till STEM-utbildningar har riktat in sig på föräldrars, mentorers, skolans eller universitetens inflytande i valet av STEM-utbildning.

– Den här typen av utbildningar är särskilt viktiga för samhällets ekonomiska utveckling. Ur samhällssynpunkt är det därför viktigt att försöka få individer som har rätt förmågor och intresse för det att gå de utbildningarna, de ska inte hindras av traditionella könsroller, säger Roujman Shahbazian.

Mer information

Avhandlingen ”Sibling Configuration and Adulthood Outcomes” finns att läsa i sin helhet på webben.

Kontakt

Roujman Shahbazian, lektor, Institutet för social forskning (SOFI), tel: 08-16 26 49, e-post; roujman.shahbazian@sofi.su.se