Svensk demografisk förening (SDF) vill informera dig om SDFs årliga uppsatstävling för uppsatser på C-, D- eller Mastersnivå examinerade vid svenska lärosäten. Tanken är att belöna en demografiskt orienterad uppsats av hög kvalitet. Ämnet för uppsatsen bör därmed knyta an till befolkningsfrågor i historiskt, nutida eller metodologiskt perspektiv. Nytänkande och kreativitet vad gäller ämne, angreppssätt eller metod värdesätts i bedömningen, liksom aktualitet och resultatens användbarhet. Deadline för bidrag är den 23 mars. För mer information om uppsatstävlingen se bifogad inbjudan på svenska och engelska eller vår hemsida www.demografi.se.