I Svenska dagbladet har Merete Mazzarella skrivit en artikel om boken Sociologi genom litteraturen.

I boken medverkar ett flertal av de sociologer som är verksamma vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet. Bokens redaktörer, Jens Rydgren och Christofer Edling, har bjudit in ett trettiotal svenska sociologer att utifrån ett skönlitterärt verk skriva om de sociologiska insikter verket illustrerar.