Jens Rydgren. Foto: Clément Morin/Stockholms universitet
Jens Rydgren. Foto: Clément Morin/Stockholms universitet

Efter terrorattacker har både Stockholm och städer som London, Paris, Barcelona, Madrid, Berlin och New York reagerat på samma sätt: genom att så snabbt som möjligt återvända till det normala. Det här har tolkats som ett tecken på samhällets motståndskraft av journalister som bevakat efterverkningarna av terrorattacker. Vetenskapliga studier av hur samhället reagerar finns det färre av, och de som finns fokuserar oftast på människors attityder.

Vi argumenterar för att terrorattacken i Madrid den 11 mars 2004 först ledde till ett tydligt skifte i attityder gentemot invandrare med arabiskt ursprung, och att detta skifte påverkade invandringsmönstret hos befolkningen med arabiskt ursprung inom och till Spanien. Detta ledde i sin tur till en betydande tillbakagång av integrationen av invandrare med arabiskt ursprung i Spanien. Vår analys påvisar ett tydligt skifte i hur migrationsmönstren såg ut före och efter bombningarna 2004. Med hjälp av empiriska data kan vi belägga att de här förändringarna inte var permanenta utan temporära, vilket i sig är ett tecken på samhällets motståndskraft mot terrorattacker. Läs hela blogginlägget här!