Rebecca Ye, forskare i sociologi. Foto: Stockholms universitet
Rebecca Ye, forskare i sociologi. Foto: Stockholms universitet
 

– För att förstå hur de här individerna manövrerar längs sina svagt definierade karriärvägar är det inte identifikation med en organisation eller ett yrke som är avgörande, utan tillit och tillförsikt. Det innebär att deras beslut kring sina karriärer blir starkt formade av förväntan och projektioner om framtiden, säger Rebecca Ye, nybliven doktor i sociologi.

I sin avhandling studerade hon en grupp aspiranter inom en viss yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot IT. De här aspiranterna utbildades till att bli specialister i att extrahera, analysera och använda digital data för att generera tillväxt och vinst åt företag. Rebecca Ye följde dem över tid och när de gick igenom viktiga steg i sin yrkesbana ­– från det att de började sin utbildning, genom processen att söka jobb och tills att de slutligen var ute på arbetsmarknaden.

Skolan visade sig spela en viktig roll för att skapa tillförsikt och självförtroende bland aspiranterna. Det här skedde genom ceremonier för att välja ut kandidater, ett intensivt samspel på skolan och olika teamskapande ritualer. Genom att undersöka de här processerna identifierades olika typer av så kallade skript eller handlingsmanualer för hur aspiranterna skulle bete sig för att klara sig bra i ett yrkesliv präglat av stark utveckling och förändring. De här skripten eller handlingsmanualerna betonades både av skolan och av framtida arbetsgivare, och kunde vara till exempel skript om livslångt lärande, ”self-management” och att vara ”bekväm” med osäkerheten i yrket.

– De nyskapande reformer och innovationerna inom kvalificerad yrkesutbildning i Sverige som började på 1990-talet, har gett yrkeshögskolorna möjlighet att förbereda människor för nya yrken. Yrkeshögskolorna har mer flexibilitet än traditionella universitetet och högskolor och kan därför snabbt starta och lägga ned program. Med sina kortare utbildningar kan de också lättare följa upp hur det har gått för deras tidigare studenter efter utbildningen, säger Rebecca Ye.

Men den här typen av utbildningar har också begränsningar. Rebecca Yes forskning visar hur aspiranterna snabbt måste ta på sig ett stort ansvar, samtidigt som de blir starkt individualiserade. Här uppstår en spänning eftersom aspiranterna samtidigt förväntas vara lagspelare och visa att de passar in i kulturen på skolan eller arbetsplatsen. En annan aktuell fråga som kom upp till följd av att programmen är så pass korta, är bristen på utbildning i yrkesetik. Aspiranterna var oroliga inför hanteringen av etiska gråzoner i sitt arbete. De hade inte någon tydlig känsla av uppförandekoder för de arbetsuppgifter som håller på att utvecklas.

– Efter Cambridge Analytica-skandalen riktas strålkastarljuset nu mot det kollektiva idealet av vad som anses ”etiskt”, både på ett personligt och på ett professionellt plan. Många frågar sig vilka principer som vägleder dem som jobbar med digital datainsamling och dataanalys. Det gör det ännu viktigare för forskare att studera hur organisationen påverkar hur människor utför sitt arbete. Särskilt i yrken som har en otydlig definition, säger Rebecca Ye.


Mer om forskningen

Avhandlingen heter “The Aspirants – How faith is built in emerging occupations”, här kan du ladda ner och läsa den.

För mer information: Rebecca Ye, forskare i sociologi, telefon 08-16 34 04, rebecca.ye@sociology.su.se