Blond kvinna med baby sitter vid en dator. Foto: Maria_Sbytova/Mostphotos

Foto: Maria_Sbytova/Mostphotos

 

– Sannolikheten att föda sitt första barn under studietiden är drygt 30 procentenheter högre bland distansstuderande kvinnor jämfört med kvinnor som studerar via platsbunden undervisning, säger Linus Andersson, forskare vid Institutet för social forskning och Sociologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Studien bygger på registerdata över kvinnor som studerat på heltid på högskole- eller universitetsnivå via distans eller på ett traditionellt campus under 2004-2012. Kvinnorna i studien är födda mellan 1968-1991.

– En tolkning är att den flexibla vardagen som möjliggörs av distansstudier leder till beslut om att skaffa barn under studietiden. Den tolkningen, att miljön spelar roll för barnafödande, finns det också stöd för i tidigare forskning. En annan tolkning är att det finns par som planerar att skaffa barn under tiden som kvinnan studerar på högskola – och att dessa kvinnor söker sig till distansutbildningar just för att de utbildningarna är lättare att kombinera med barn, säger Linus Andersson.

Många väntar med att skaffa barn tills efter de har slutfört sina studier. Detta påverkar åldern på förstföderskor och möjligen även det totala antalet barn en individ skaffar. Sverige har idag en jämförelsevis fördelaktig befolkningsstruktur. Samtidigt finns det tecken på att barnafödandet i Norge och Finland, som har liknande förutsättningar som Sverige, har minskat på senare år. Om barnafödande sjunker även i Sverige, kan det på sikt bidra till ett högt tryck på den arbetsföra befolkningen att hand om de äldre. Sådana faktorer gör den här forskningen viktig, menar Linus Andersson.

Linus Andersson. Foto: Stockholms universitet
Linus Andersson. Foto: Stockholms universitet

– Antalet distansutbildningar på högskolenivå har ökat. Om distansstudier förbättrar förutsättningarna för att kombinera studier med barnafödande och familjebildning har denna trend en potential att ändra sekvensordningen i vilken familjebildning och barnafödande sker. Fler distansutbildningar skulle kunna öppna upp för barnafödande under studietiden, säger Linus Andersson.

Mer om forskningen

Studien “Online Distance Education and Transition to Parenthood Among Female University Students in Sweden”, European Journal of Population, DOI: https://doi.org/10.1007/s10680-018-9503-3 är en del av avhandlingen Essays on Family Dynamics: Partnering, Fertility and Divorce in Sweden.

Kontakt: Linus Andersson, linus.andersson@sofi.su.se, tel. 08-16 34 55