Landskap i Oromiya, Etiopien. Foto: Mhairi Gibson
Landskap i Oromiya, Etiopien. Foto: Mhairi Gibson

Vår studie är baserad på uppgifter som vi har samlat in genom hushålls-enkäter från cirka 1 200 Arsi Oromo-kvinnor. Arsi Oromo är agropastoralister som bor i sydvästra Etiopien och främst försörjer sig genom boskapsuppfödning med en del odling av hirs och majs. Vi frågade om olika utfall som hälsa, utbildning och äktenskap för deras ~ 6200 barn.

Vi ville testa huruvida polygami är associerat med olika utfall för söner och döttrar, och om söner favoriserades i polygama hushåll. Tidigare studier har nästan alltid analyserat alla barn tillsammans, vilket betyder att om en grupp far illa kan det döljas i resultaten om en annan grupp gynnas under polygami. I polygama hushåll kan föräldrarna öka chanserna att deras söner också växer upp och bli polygama, får hög status, och får fler barnbarn, genom att investera mycket i sönernas hälsa, utbildning och så vidare. Detsamma gäller inte för döttrar på grund av den kvinnliga reproduktionen. Med andra ord: en dotter kan bara få ett visst antal barn, oavsett hur mycket hennes föräldrar investerar i henne.

Våra resultat visar att barn till både polygama förstafruar och andrafruar har vissa fördelar jämfört med monogama fruar. Men vi visar också att dessa fördelar är mer komplexa än vad man tidigare trott. Vi kunde inte se tecken på någon favorisering av söner, istället var utfallen könsspecifika. I korthet kom vi fram till följande:

  • För polygama förstafruar gällde att deras barn överlevde sina fem första levnadsår i samma utsträckning som monogama kvinnors barn. Däremot lyckades förstafruarnas barn bättre än barn till monogama kvinnor, både vad gällde längd på utbildning för sönerna och ålder vid första äktenskapet för döttrarna.
  • När det kom till polygama andrafruar, hade deras barn högre barnadödlighet jämfört med monogama fruar. Men andrafruars barn som överlevde de kritiska fem första levnadsåren hade en fördel i och med att deras döttrar hade en lägre ålder vid första äktenskapet, och deras söner samma utbildningsnivå som pojkar med monogama mödrar.

Läs hela Caroline Ugglas blogginlägg om studien på vår blogg!

Läs mer om forskaren Caroline Uggla här.