Institutionens arbetsmiljöombud/skyddsombud är Sæmundur Grettisson (saemundur.grettisson@sociology.su.se). Arbetsmiljöombudet är representant för institutionens anställda  i arbetsmiljöfrågor gentemot arbetsgivaren. Om du har synpunkter på den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön, eller behöver stöd eller rådgivning i arbetsmiljöfrågor, vänligen kontakta skyddsombudet.

I arbetsmiljö- och jämställdhetsgruppen ingår följande personer:

  • Sæmundur Grettisson (skyddsombud)
  • Magnus Nermo (prefekt)
  • Livia Oláh (forskare)
  • Daniel Ritter (jämställdhetsombud)
  • Ida Viklund (doktorand)
  • Jennie Ängsås (Studiemiljöombud)

Arbetsgruppen ska bevaka jämställdhets- och jämlikhetsarbetet vid institutionen och vid behov påpeka brister och föreslå lösningar. I det löpande arbetet ingår en kontinuerlig översyn av jämställdhets- och jämlikhetsplanen. Gruppen utarbetar underlaget till denna plan.

Kränkande beteende eller trakasserier ska omgående rapporteras till studierektorn för grund- och avancerad nivå Peter Åkerbäck (för studenter, läs mer om detta i vår Handläggningsordning studenter), peter.akerback@sociology.su.se, eller prefekt Magnus Nermo (för doktorander och anställda), magnus.nermo@sociology.su.se.

Den ytterst ansvariga för arbetsmiljön och jämställdhetsarbetet vid institutionen är prefekten, Magnus Nermo.

Handlingsplaner och handläggningsordningar

Jämställdhet och jämlikhet:

Handlingsplaner

Här kan du ladda ner och läsa våra handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet och vårt arbete mot diskriminering och kränkande särbehandling: